Beth yw Gêm Morfilod Glas? Welsh

Beth yw Gêm Morfilod Glas? Her 50 Diwrnod (Gêm Hunanladdiad) Lawrlwythwch a Gorsedda

Gwybodaeth am Gêm Morfilod Glas (Blue Whale Game)

Mae Whalen Glas yn Gêm Poblogaidd sy’n cael ei chwarae gan lawer o bobl mewn nifer o Wledydd gwahanol megis India, Tsieina, Chile, Kenya, Uruguay, Venezuela, Brasil, Rwsia ac ati. Mae’n Gêm lle mae cyfanswm o 50 Lefelau un mae’n rhaid iddo gwblhau er mwyn ennill y Gêm Her Whale Glas.

Mae Gweinyddwr y Gêm Whale Glo, sy’n rhoi pob tasg i chi ar ddiwedd pob tasg. Mae ganddo gyfanswm o 50 o lefelau ac ar ôl cwblhau’r dasg, anhawster y Gêm Enhances.

Mae’n hanfodol i bawb wybod bod gan y Gêm Whale Glas hon lawer o achosion Hunanladdiad ac mae ei threfnydd wedi cael ei arestio gan yr Heddlu gan ei fod yn Gêm i lanhau neu ladd y bobl hynny nad oes ganddynt unrhyw werth i’r Gymdeithas.

Mae Gêm Whale y Glas yn rhoi 100 pwynt i chi ar ôl cwblhau’r Gêm Gyfan. Rhaid i bobl wneud llawer o dasgau peryglus y gall eu bywyd fod mewn parth perygl.

Mae’r Gêm Whale Glas hon yn cynnig nifer o dasgau megis Gwylio Ffilmiau yn y Nos, Mynd i’r Mynwentydd yn y Nos a chymryd Selfies, Deffro yn y Nos, Gwrando ar Gerddoriaeth ac ar y 50ain Lefel Olaf mae pobl yn cyflawni hunanladdiad. Dylai pobl aros i ffwrdd o’r Gêm hon a dylent fod yn ddiogel gan fod y Gêm hon yn difetha bywyd y bobl ac yna’n gwneud y person yn hunanladdiad.

Mae pobl hefyd yn dweud bod yn rhaid iddynt osod y Cais a roddir gan y Gweinyddwr ar eu Smartphones, a dywed llawer o bobl eraill ei bod trwy’r Platfformau Cyfryngau Cymdeithasol fel Facebook, Instagram y gall y Gweinyddwr gysylltu â’ch Gwybodaeth bersonol .

Mae llawer o bobl a fu farw mewn llawer o Wledydd megis Rwsia, India, Tsieina, Chile, Brasil, Bwlgaria, Uruguay, yr Ariannin, Venezuela ac ati. Yn Rwsia, bu bron i 130 o bobl farw oherwydd achosion Hunanladdiad trwy chwarae’r Gêm Whale Glo.

Symptomau bod eich plentyn yn chwarae morfilod glas (gêm hunanladdiad)

Mae’r llywodraeth wedi cymryd camau ar drefnwr y Gêm Whale Glas hon ac fe’i harestiwyd gan yr Heddlu. Mae’r Llywodraeth nawr yn ceisio gwahardd y Gêm Whale Glo hon a hefyd yn dileu’r holl APK o’r Gêm Whale Gormod o’r holl Wefannau i sicrhau na all neb chwarae’r Gêm Whale Glas hon mewn unrhyw wlad.

Felly, gwnaeth y Llywodraeth reolau a rheoliadau llym i ddileu’r Gêm o bob man o’r holl wefannau. Mae’n hanfodol i’r holl Rieni ddiogelu eu Plentyn trwy beidio â gadael i’w Plentyn chwarae’r Gêm Morfilod Glas.

Dylai rhieni bob amser wirio’r Plentyn am y gweithgareddau y maent yn eu perfformio a hefyd am eu hymddygiad eu hunain. Dylai pobl holi gyda’u Plant am bopeth.

Dylent fod mewn cysylltiad â’u Plentyn ynglŷn â thrafod gyda nhw am wahanol bynciau a’u gweithgareddau o ddydd i ddydd y gall Rhieni wybod amdanynt am weithgareddau’r Plentyn. Felly, dylai Rhieni wneud eu Plentyn yn aros i ffwrdd o’r Gêm Morfilod Glas ac os oes angen yna gallant hefyd alw’r Heddlu neu fynd i’r Seiciatrydd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *