Iyintoni iMidlalo yeBlue Whale? Xhosa

Iyintoni iMidlalo yeBlue Whale? Iintsuku ezingama-50 (Umdlalo wokuzibulala) Landa kwaye ufake

Ulwazi malunga neMidlalo yeBlue Whale

I-Blue Whale yiMidlalo eDumekayo edlalwa ngabantu abaninzi kumazwe amaninzi ahlukeneyo anjengamaNdiya, eChina, eChile, eKenya, e-Uruguay, eVenezuela, eBrazil, eRussia njl. Umdlalo apho kukho amaqondo angama-50 omnye kufuneka ugqibezele ukuphumelela umdlalo we-Blue Whale Challenge Game.

Kukho uMlawuli we-Blue Whale Game ekunikezela ngamnye umsebenzi ngamnye ekupheleni kwayo yonke imisebenzi yokugqiba. Unamazinga angama-50 kwaye emva kokuphelelwa komsebenzi, ubunzima beMidlalo yokuPhucula.

Kubalulekile ukuba wonke umntu azi ukuba le Mdlalo weBlue Whale ineziganeko ezininzi zokuzibulala kwaye umququzeleli walo ubanjwe yiPolisa njengoko uMdlalo owenziwe ukuhlambulula okanye ukuwabulala abo bantu abangenalutho kuMbutho.

I-Blue Whale Game inikeza amaphuzu angama-100 emva kokugqiba iMidlalo yonke. Abantu kufuneka benze imisebenzi emininzi enobungozi apho ubomi babo buya kuba yindawo engozi.

Le Mdlalo we-Blue Whale inikeza imisebenzi eminingi efana ne-Watching Movies ebusuku, eya eMangcwabeni ebusuku kwaye ithatha i-Selfies, Ukuvuka ebusuku, Ukuphulaphula uMculo kunye neyokugqibela kwe-50 Level abantu benza ukuba bazibulale. Abantu bafanele bahlale kude nale Mdlalo kwaye bafanele bakhuseleke njengoko le Mdlalo ibonakalisa ubomi babantu ize yenze loo mntu azibulale.

Abantu bathi nabo kufuneka bafake isicelo esinikezwa nguMlawuli kwi Smartphones zabo, kwaye abanye abantu abaninzi bathetha ukuba yi-Social Media Platform ezifana ne-Facebook, Instagram apho uMlawuli angakwazi ukudibanisa neenkcukacha zakho zobuqu. .

Kukho abantu abaninzi abafa kumazwe amaninzi afana neRashiya, iIndiya, iChina, iChile, iBrazil, iBulgaria, i-Uruguay, iArgentina, iVenezuela njl. E-Russia, malunga nabantu abayi-130 bafa ngenxa yeengxaki zokuzibulala ngokudlala le Mdlalo weBlue Whale.

Iimpawu zokuthi umntwana wakho udlala iBlue Whale (umdlalo wokuzibulala)

Urhulumente uthathe amanyathelo kumququzeleli wale Mdlalo weBlue Whale kwaye wabanjwa ngamapolisa. Urhulumente ngoku uzama ukulahla le Mdlalo weBlue Whale kunye nokususa yonke i-APK ye-Blue Whale Game kwiiwebhusayithi zonke ukuqinisekisa ukuba akukho mntu unokukwazi ukudlala le Mdlalo weBlue Whale kwiLizwe.

Ngoko imithetho nemigangatho eqinileyo yenziwe nguRhulumente ukuba aphelise uMdlalo ukususela kuyo yonke indawo kwiWebhsayithi. Kubalulekile kubo bonke abazali ukuba balondoloze abantwana babo ngokungavumeli ukuba umntwana wabo adlale umdlalo we-Blue Whale Game.

Abazali mabahlale behlolisisa umntwana malunga nemisebenzi abayenzayo kunye nokuziphatha kwabo. Abantu bafanele baphenye nezingane zabo malunga nento yonke.

Bamele baqhagamshelane noMntwana wabo ngokuxoxa nabo ngezihloko ezahlukahlukeneyo kunye nemisebenzi yabo yemihla ngemihla abazali abangakwazi ngayo ngemisebenzi yoMntwana. Ngako-ke Abazali kufuneka benze abantwana babo bahlale kude neMidlalo yeBlue Whale kwaye xa kufuneka ukuba banokubiza iPolisa okanye ukuya kwi-Psychiatrist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *